Lista aktualności Lista aktualności

Martwy Bielik

12 kwietnia 2018 roku, na terenie Nadleśnictwa Drawno, w Leśnictwie Żółwino, znaleziono martwego Bielika zwyczajnego. Ptak nie posiadał żadnych widocznych uszkodzeń, zmian chorobowych, przyczyna śmierci nie jest znana. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody Nadleśnictwo Drawno zawiadomiło Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Polska jest trzecim w Europie krajem, pod względem liczby gniazdujących bielików. Na początku XX wieku gatunek ten był na wymarciu, jednak dzięki ochronie ścisłej jego liczebność wzrosła. Bardzo istotną rolę odgrywa także ochrona strefowa tego gatunku - obszar wokół gniazda jest okresowo wyłączany z działalności człowieka. Zapewnia to ptakom spokój i bezpieczeństwo w okresie lęgów.

/tekst i zdjęcia: Julia Herba, Kamil Remenda