Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia powiatowe Straży Pożarnej

Dnia 6 lipca na terenie Nadleśnictwa Drawno, odbyły się ćwiczenia powiatowe Straży Pożarnej. Udział w nich, wzięło 60 strażaków z 12 jednostek. Państwowa Straż Pożarna
z Choszczna wraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, doskonaliły swoje umiejętności organizacyjne, dotyczące prowadzenia działań gaśniczych na terenach leśnych. W akcji, wzięła udział także jednostka patrolowo-gaśnicza Nadleśnictwa Drawno z koordynatorem i kierowcą. Ćwiczenia odbyły się na terenie leśnictwa Barnimie. Sprawdzano jak skutecznie dostarczyć wodę systemem przetłaczania, na odległość 3 km. Była to dobra okazja do przetestowania łączności oraz prawidłowego postępowania w przypadku pożaru w lesie. Ćwiczenia zakończyły się na polu namiotowym „Karpin”. Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno podziękował strażakom za ich udział oraz opowiedział o zagrożeniu pożarowym na naszym terenie. Na koniec zaproszono wszystkich uczestników na drobny poczęstunek.

/Tekst, zdjęcia: Julia Herba /