Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Przełom listopada i grudnia to czas, kiedy dokonuje się poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Mają one na celu ustalenie stopnia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne takich jak: strzygonia choinówka - Panolis flammea, poproch cetyniak  - Bupalus piniaria, zawisak borowiec-  Hyloicus pinastri,  barczatka sosnówka - Dendrolimus pini, osnuja gwiaździsta - Acantholyda posticalis, oraz gatunki z rodziny borecznikowatych – Diprionidae. Wykonuje się je corocznie w stałych partiach kontrolnych w drzewostanach sosnowych, lub z przewagą sosny powyżej 20 lat. Leśnicy zebrany materiał umieszczają w odpowiednio opisanych pudełkach i przekazują do Zespołu Ochrony Lasu. Pozwoli to na ocenę zagrożenia drzewostanów.

 /tekst i zdjęcia: Ilona Herba/