Lista aktualności Lista aktualności

Narada roczna

W dniu 29 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczne kierownictwa oraz pracowników Nadleśnictwa Drawno. Na początku pan nadleśniczy podsumował rok mijający, dziękując wszystkim za zaangażowanie i wkład w realizację zadań gospodarczych. Przedstawił także główne cele stojące przed nadleśnictwem w 2018 roku. Pan zastępca nadleśniczego również podziękował współpracownikom za dobrą współpracę między działami oraz poszczególnymi komórkami. Na spotkaniu pożegnano byłych pracowników naszego nadleśnictwa, byli to m. in. Grażyna Sowa, Teresa Bytner, Kazimierz Wiktorczyk, Paulina Tomczyk, Piotr Trzciński, Jolanta Ptak i Robert Pruszak. Jednocześnie korzystając z okazji przywitano nowych pracowników, Macieja Tarnowskiego, Agnieszkę Ginda, Sandrę Tragier, Klaudię Wiśniewską, Katarzynę Krupską oraz Piotra Garbiaka.

/tekst: Marcin Bachorski/

/zdjęcia: Marcin Bachorski, Dariusz Maciejewski/