Lista aktualności Lista aktualności

Praktyki wspomagane dla uczniów Szkoły Specjalnej w Niemieńsku

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Drawno, a p.o Dyrektora SOS-w w Niemieńsku, jesienią ubiegłego roku odbywały się praktyki wspomagane dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Niemieńsku. W ramach praktyk uczniowie wykonywali proste prace związane z gospodarką leśną. Należały do nich m.in. prace porządkowe na parkingach leśnych, zbieranie osłonek z drzewek, czyszczenie pasów p-poż. Był to pierwszy etap realizacji porozumienia. Wiosną, kiedy nastaną lepsze warunki pogodowe, uczniowie znowu podejmą starania w zdobywaniu nowych doświadczeń. Tymczasem dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wspólny wysiłek, sumienność i determinację.

/tekst: Ilona Herba/

/zdjęcia: Adam Hołownia/