Lista aktualności Lista aktualności

Wyjazd szkoleniowy pracowników Służby Leśnej z Nadleśnictwa Drawno

W dniach 16 – 20 października 2017 roku zorganizowany został wyjazd szkoleniowy dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Drawno na teren Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Radomiu. W takcie wyjazdu jego uczestnicy mieli okazję wzbogacić wiedzę leśną i przyrodniczą z zakresu hodowli lasu, rekultywacji terenów pokopalnianych, zagospodarowania turystycznego lasu jak również zapoznać się ze specyfiką i problematyką prowadzenia zadań ochronnych w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz tematyką łowiecką w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Pierwszy dzień poświęcony był na dojazd do Nadleśnictwa Bełchatów. Zastępca Nadleśniczego – Pan Piotr Ozga szczegółowo zapoznał uczestników szkolenia ze specyfiką gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa, w tym wyłączeniem gruntów z produkcji na potrzeby odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, inwentaryzacją powierzchni pod liniami energetycznymi w sąsiedztwie Elektrowni Bełchatów oraz prowadzeniem gospodarki leśnej na gruntach rekultywowanych (glebach industro- i urbanoziemnych). Część terenowa wyjazdu obejmowała m.in. taras widokowy odkrywki Bełchatów z panoramą na wyrobisko powstałe na skutek wydobywania węgla brunatnego oraz punkt widokowy Górze Kamieńsk. Góra Kamieńsk to sztuczne wzgórze powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, obecnie zrekultywowane i zagospodarowane w kierunkach leśnym i turystyczno-sportowym. W drugim dniu szkolenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Staszów. Specyfikę nadleśnictwa przedstawił Zastępca Nadleśniczego – Pan Tomasz Marcinek. Głównym terenowym punktem programu na terenie Nadleśnictwa było zwiedzanie funkcjonującej Elektrowni Połaniec. Przedstawiciel Elektrowni w trakcie oprowadzania przedstawił historię powstania elektrowni oraz zasady jej działania, w tym rodzaje używanych paliw (również biomasy spalanej w Zielonym Bloku) i stosowane metody ochrony środowiska i bezpieczeństwa otoczenia (m.in. odsiarczanie spalin, gospodarka odpadami, ochrona wód rzeki Wisły w ramach otwartego układu chłodzenia, zintegrowanego systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych). Trzeciego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dyrektor – Pan Tittenbrun przedstawił historię RPN, zasady prowadzenia zadań ochronnych oraz działalność edukacyjną i turystyczną prowadzona na terenie RPN. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili wystawy stałe („W krainie jodły, buka i tarpana”, „Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej”) oraz wystawę czasową („Florianka – bastion niepodległości”). Kolejnym punktem części terenowej programu był Ośrodek Hodowli Zachowawczej konika polskiego oraz przejazd zaprzęgiem konnym po terenie Parku. W drugiej części dnia uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Skarbów Ziemi i Morza w Szczebrzeszynie. Czwarty dzień wyjazdu szkoleniowego rozpoczął się zwiedzaniem Chełmskich Podziemi Kredowych (w 1994 roku kopalnia została wpisana do rejestru jako zabytek trzeciej klasy, unikatowa pozostałość górnictwa staropolskiego i kredowego w Europie). Następnie odbyło się spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Kozienice. Charakterystykę nadleśnictwa przedstawił Zastępca Nadleśniczego – Pan Artur Mazur. W trakcie części terenowej uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z historią i walorami przyrodniczymi rezerwatu „Źródło Królewskie” oraz ścieżką dydaktyczną „Królewskie Źródła”. Wizyta w Nadleśnictwie zakończyła się wymianą poglądów i doświadczeń leśników w trakcie spotkania biesiadnego. W ostatnim dniu wyjazdu szkolenie odbyło się w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Historię utworzenia Stacji, działalność ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt oraz hodowlę wolierową sokoła wędrownego mającą na celu odbudowę dzikiej populacji przedstawili: Kierownik Stacji Badawczej – Pan Maciej Budny oraz Zastępca Kierownika – Pan Henryk Mąka.

/tekst: Agnieszka Kokocka

/zdjęcia: Jolanta Górzyńska