Asset Publisher Asset Publisher

KOMISJA ZAŁOŻEŃ PLANU W NADLEŚNICTWIE DRAWNO

W dniu 02.07.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Drawno odbyło się spotkanie powołanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Komisji Założeń Planu (KZP), której zadaniem było wypracowanie „Założeń do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu” wraz z Programem Ochrony Przyrody (POP) i Prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla nadleśnictwa, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest on sporządzany okres 10 lat, na podstawie Ustawy o lasach w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu. W Planie Urządzenia Lasu zawarte są zasady i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych. Uczestnikami KZP w Nadleśnictwie Drawno byli: zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej i przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), Zespołu Ochrony Lasu (ZOL), Drawieńskiego Parku Narodowego, przedstawiciele lokalnych samorządów, Polskiego Związku Łowieckiego oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa oraz gospodarze: nadleśniczy, zastępca nadleśniczego i inni przedstawiciele nadleśnictwa.

/Tekst: Agnieszka Kokocka/

/Zdjęcia: Elżbieta Kędziora/