Asset Publisher Asset Publisher

Sowa huczy choć ją nikt nie uczy

Tuż przed wakacjami odbyło się podsumowanie zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieniowie.

25 czerwca nagrodzone zostały prace plastyczne wykonane dowolną techniką związane z sowami. Każdy, kto wziął udział w ogłoszonym w czasie zajęć konkursie plastycznym otrzymał drobny upominek. Podczas podsumowania uczniowie rozwiązywali zagadki, krzyżówki, rebusy i inne zadania związane z życiem i zwyczajami sów. Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.