Asset Publisher Asset Publisher

Strzygonia

Dnia 1 czerwca, pracownicy Nadleśnictwa Drawno wykonali wiosenną ocenę liczebności gąsienic strzygoni choinówki. Owad ten, jest groźnym szkodnikiem naszych lasów. Gąsienice odżywiają się igłami sosny. Wpływa to na osłabienie kondycji zdrowotnej drzew, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zamierania drzew lub nawet drzewostanów. Kontrola liczebności polega na ścięciu kilku drzew próbnych na materiałowe płachty. Czynność tą wykonuje się w drzewostanach,  w których jesienią znaleziono więcej poczwarek tego owada. Następnie liczy się gąsienice znajdujące się na płachcie i w koronie ściętego drzewa, a także opracowuje plany przyszłych działań. Informacje o liczebności wysyła się do Zespołu Ochrony Lasu, który na tej podstawie określa jakie jest zagrożenie. Wiosenne, nadzwyczajne kontrole liczebności owadów liściożernych są niezwykle istotne.  Służą do ostatecznego określania zagrożenia drzewostanów i ewentualnej lokalizacji zabiegów ochronnych.

                                                                        /Tekst i zdjęcia : Julia Herba/