Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Ziemi 2016

Obchody Dnia Ziemi w Nadleśnictwie Drawno

Jak co roku Nadleśnictwo Drawno wzięło udział w obchodach „ Światowego Dnia Ziemi".

W tym roku był on poświęcony tematom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń. Zajęcia w formie warsztatów, odbyły się w trzech placówkach oświatowo- wychowawczych. Na zakończenie młodzież i dzieci miały możliwość posadzenia sadzonek. Dla najwytrwalszych uczestników czekały nagrody. Cała akcja miała na celu propagowanie ekologicznych postaw społeczeństwa.

/tekst: Ilona Herba

/zdjęcia: Ilona Herba