Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazd szkoleniowy

Wyjazd szkoleniowy zorganizowany na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu

W dniach 16-18 grudnia 2015 roku część pracowników nadleśnictwa uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym zorganizowanym na teren Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i w Toruniu.

W pierwszym dniu gościliśmy na terenie Nadleśnictwa Kartuzy. Tam pod przewodnictwem inżyniera nadzoru oraz miejscowej pani leśniczy oglądaliśmy panoramę całych Kaszub z wieży widokowej w Wieżycy – najwyższego wzniesienia na Niżu Środkowoeuropejskim. Następnie udaliśmy się ,,Drogą Kaszubską" do Kartuz gdzie mogliśmy zapoznać się z działalnością twórców ludowych żyjących i tworzących na Kaszubach. Przykładem takiej działalności jest wyrób wyrobów ceramicznych. Podczas wizyty w domu Państwa Neclów mieliśmy okazję zobaczyć ręczny wyrób przedmiotów z gliny.

Wieczorem rozegrany został turniej w kręgle.

Kolejny dzień spędziliśmy na terenie Nadleśnictwa Kolbudy. Po krótkiej prezentacji w siedzibie nadleśnictwa udaliśmy się na teren rezerwatu ,,Bursztynowa Góra" położonego w Leśnictwie Bąkowo. Jest to rezerwat archeologiczny utworzony w 1954 roku w miejscu dawnej kopalni bursztynu. Kolejnym punktem było Leśnictwo Borowiec gdzie widzieliśmy kopalnie żwiru oraz zrekultywowane i zagospodarowane wyrobiska poflotacyjne. Następnie udaliśmy się do Leśnictwa Babi Dół gdzie widzieliśmy pozostałości kurhanów w miejscu dawnego cmentarzyska zbudowanego z kamiennych kręgów. W nadleśnictwie duży problem dla gospodarki leśnej stanowi rozbudowa kolei podmiejskich łączących  Gdańsk z intensywnie rozwijającymi się aglomeracjami podmiejskimi.

Trzeci dzień wyjazdu rozpoczęliśmy w Centrum Edukacji w Szymbarku. Tam od przewodnika usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji na temat historii, kultury, zwyczajów i tradycji Kaszub. Nauczyliśmy się także kaszubskiego alfabetu. W ośrodku zobaczyć mogliśmy najdłuższą deskę świata, Dom sybiraka z łagrem, dom powstańca polskiego z Litwy, dom do góry nogami, największy fortepian świata. Mieliśmy także okazję przeżyć nalot bombowy w Bunkrze Gryfa Pomorskiego.

W drodze powrotnej do domu zahaczyliśmy o Nadleśnictwo Woziwoda położone w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Bory Tucholskie gdzie zostaliśmy miło przyjęci przez gospodarzy terenu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Nadleśnictwo słynie z prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach tzw. ,,Zielonej szkoły".

/tekst: Adam Wasieczko

/zdjęcia: Wojciech Małysko