Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany uszkodzone po przejściu frontu burzowego

W dniu 3 sierpnia w godzinach popołudniowych nad północnym obszarem Nadleśnictwa Drawno przeszedł front burzowy z bardzo silnymi wiatrami. Skutkiem tego było uszkodzenie drzewostanów w trzech leśnictwach; Prostynia, Drawa i Żółwino.

 

Pobieżne szacowanie wykonane przez leśniczych w dniu 4 sierpnia wykazało miąższość uszkodzonych drzew w ilości ok. 10 000 m3. Po odblokowaniu dróg leśnych doszacowano miąższość uszkodzonych drzewostanów i na chwilę obecną wynosi ona  ok . 20 000 m3.   Największe uszkodzenia odnotowano w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych, w różnych klasach wieku. Uszkodzeniu uległa również znaczna powierzchnia drzewostanów II klasy wieku, w których uszkodzenia polegają na znacznym wygięciu i pochyleniu drzew. Obecnie po dokładnym oszacowaniu szkód i wstrzymaniu powierzchni planowych nadleśnictwo przystąpi do usuwania szkód.