Asset Publisher Asset Publisher

Polowanie szkoleniowe

W dniu 5 grudnia na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Drawno odbyło się polowanie zbiorowe metodą szwedzką.

Pilotażowe polowanie szkoleniowe skierowane było do prezesów i łowczych kół łowieckich prowadzących gospodarkę łowiecką na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie sąsiadujących z OHZ LP Nadleśnictwa Drawno. Miało na celu propagowanie wśród myśliwych polowań zbiorowych metodą szwedzką (z wysiadek). Podczas posiłku w kwaterze myśliwskiej w Borowcu dyskutowano nad zaletami tej metody polowania.