Asset Publisher Asset Publisher

Praktyki studenckie z udziałem studentów WSZŚ w Tucholi

W dniach 8-9 maj 2015 na terenie Nadleśnictwa Drawno odbyły się praktyki terenowe z zakresu siedliskoznawstwa leśnego dla studentów III roku WSZŚ w Tucholi.

Zajęcia prowadzone były przez dr Antoniego Sienkiewicza, oraz przez pracowników nadleśnictwa. Celem zajęć było rozpoznawanie siedlisk, oraz geneza ich klasyfikacji. Na podstawie wykopanych profili glebowych, studenci mieli okazję poruszyć tematy z zakresu gleboznawstwa leśnego. Jednym z elementów szkolenia była także szkółka leśna Zdanów, oraz spływ rzeką Drawą i rozpoznawanie siedlisk wzdłuż jej koryta. Omówiono tematy dotyczące siedlisk przyrodniczych, oraz gospodarki na tych siedliskach.

Ilona Herba