Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej 2235Z Brzeziny–Wygon

Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński, Sławomir Wencel - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji L.P. w Szczecinie, Włodzimierz Rocławski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno oraz gospodarz terenu Jan Rurek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bierzwnik w obecności przedstawicieli władz samorządowych Gminy Bierzwnik i Gminy Drawno oraz Powiatu Choszczeńskiego a także przedstawiciela duchowieństwa oraz pracowników Lasów Państwowych w dniu 6 lipca 2018 r. dokonali uroczystego otwarcia drogi powiatowej 2235Z Brzeziny - Wygon. Uroczyste otwarcie wraz z poświęceniem drogi stanowi podsumowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Lasy Państwowe wraz z Powiatem Choszczeńskim. W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi powiatowej 2235Z w zakresie wykonania nowej nawierzchni wraz z poboczami oraz po dwa place składowe na drewno na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik i Nadleśnictwa Drawno. Całkowity koszt zadania to kwota około 6 mln, w tym wkład Powiatu Choszczeńskiego to około 1,2 mln zł.

/tekst: Janusz Sokołowski/

/zdjęcia: Powiat Choszczeński/


Divisions and others

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż