Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Drawno

- Ścieżka edukacyjna-

Ścieżka powstała w ramach projektu  ,, Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych Puszczy Drawskiej". Ścieżka ma długość 2,6 km i biegnie po drogach leśnych do projektowanego rezerwatu przyrody ,, Czarne Torfowisko". Elementami ścieżki są tablice informacyjne oraz pomost drewniany o długości 150 m zakończony platformą.

-Punkty edukacyjne-

Punktami edukacyjnymi Nadleśnictwa Drawno są m.in. „Leśna szkoła" znajdująca się obok siedziby nadleśnictwa, oraz punkt edukacyjny mieszczący się przy szkółce leśnej Zdanów.