Lista aktualności Lista aktualności

„Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki”

W dniach 17 – 19 marca 2017 r. w miejscowości Zatom odbyła się Konferencja pn. „Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki". Organizatorem wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy, uczestnikami m. In. Specjaliści z zakresu geologii, turystyki i ochrony przyrody. Konferencja miała na celu ukazania wielorakich możliwości rozwoju turystycznego w naszym rejonie.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę i udzieloną pomoc przy wzbogacaniu bazy turystycznej w okolicy Drawna, Nadleśnictwo Drawno otrzymało statuetkę „Przyjaciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy".

/tekst i zdjęcia: Robert Pruszak/