Lista aktualności Lista aktualności

Drzewostany pogradacyjne

12 sierpnia gościliśmy na terenie nadleśnictwa pracowników Katedr Entomologii Wydziałów Leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Krakowie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Spotkanie poświęcone było gradacjom szkodliwych owadów.

Zastępca Nadleśniczego zaprezentował drzewostany, które w latach 2012-2013 były uszkodzone żerem gąsienic barczatki sosnówki, a w których w roku bieżącym nastąpiła regeneracja igliwia. Podczas spotkania omówione zostały gradacje szkodliwych owadów występujące na terenie nadleśnictwa w okresie ostatnich 50 lat oraz metody zwalczania i zastosowane środki chemiczne w walce z ostatnią gradacją szkodliwych motyli.