Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs fotograficzny

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

a) dla wszystkich chętnych, z wyłączeniem pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przy czym uczestnikiem konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
b) dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Prace należy nadsyłać do 30 maja 2017 r. na płycie CD lub DVD (do zdjęć należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy) na adres Organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Juliusza Słowackiego 2, 71-434 Szczecin, z dopiskiem „Las w fotografii".

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i do nadsyłania zdjęć.