Lista aktualności Lista aktualności

Narada terenowa

Tematem narady były odnowienia naturalne drzewostanów sosnowych i bukowych w Nadleśnictwie Drawno.

Podczas objazdu terenowego pokazane zostały powierzchnie z odnowieniem naturalnym sosny w Leśnictwach: Zdanów, Borowiec i Barnimie a także z odnowieniem naturalnym buka w Leśnictwie Międzybór.

Zastępca Nadleśniczego – Pan Jan Grzyś omówił warunki naturalnego odnowienia sosny, sposób wykonania takiego odnowienia oraz przypomniał, gdzie odnowienie takie nie powinno być stosowane.

Prezentowane powierzchnie sosnowe odnowione zostały z obsiewu bocznego, natomiast odnowienie naturalne buka powstało w wyniku zagospodarowania drzewostanu rębnią częściową wielko powierzchniową.