Lista aktualności Lista aktualności

Narada z łowiectwa

Kwatera Myśliwska Borowiec

W dniu 22 kwietnia br. w Kwaterze Myśliwskiej Nadleśnictwa Drawno w Borowcu odbyła się coroczna narada z zakresu łowiectwa dla nadleśnictw prowadzących Ośrodki Hodowli Zwierzyny z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Naradzie przewodniczył Dyrektor RDLP w Szczecinie pan Sławomir Wencel. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Dyrektora RDLP w Szczecinie pan Krzysztof Sielecki, naczelnicy Wydziału  Ochrony Ekosystemów pan Mieczysław Zachaś i Wydziału Rozwoju i Innowacji pani Zofia Węgrzyn wraz z pracownikami, nadleśniczowie-kierownicy ośrodków Hodowli Zwierzyny z terenu RDLP Szczecin.

Na naradzie przedstawiono analizę funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny z terenu  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Poruszono również aktualne problemy dotyczące prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz zagadnienia związane z przebudową Kwatery Myśliwskiej w Borowcu. Na zakończenie narady zaprezentowano zagrodę dzików.

/tekst: Paulina Tomczyk

/zdjęcia: Marcin Bachorski