Lista aktualności Lista aktualności

Podpisanie umowy w sprawie przebudowy mostu na rzece Drawie w miejscowości Barnimie

W dniu 11 lipca 2018 roku nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno Włodzimierz Rocławski oraz starosta Powiatu Choszczeńskiego Wioletta Kaszak podpisali umowy na przebudowę mostu na rzece Drawie w m. Barnimie oraz drogi nr 2238Z od skrzyżowania z drogą nr 2233Z do m. Jaźwiny. W wyniku realizacji przedsięwzięć, przebudowane obiekty utworzą niezbędny ciąg komunikacyjny łączący tereny leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych z drogami publicznymi dostosowany do potrzeb miejscowej ludności, prowadzenia gospodarki leśnej oraz dojazdu służb ratowniczo-gaśniczych. Lasy Państwowe ze swoich środków pokryją 85% kosztów inwestycji.

/tekst: Janusz Sokołowski/

/zdjęcia: Powiat Choszczeński/