Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie wyników badań

12 czerwca w siedzibie nadleśnictwa odbyło się podsumowanie pracy badawczej realizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tematem badań eksperymentalnych była wydajności maszyn wielooperacyjnych w przedrębnych drzewostanach sosnowych w zależności od intensywności zabiegu. Analizie poddano cztery czynniki doświadczalne:

1. klasę wieku

2. operatora

3. oświetlenie podczas pracy

4. intensywność zabiegu

W wyniku prowadzonych prac badano zależność pomiędzy w/w czynnikami.