Lista aktualności Lista aktualności

Rekultywacja terenu w Nadleśnictwie Drawno

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

W miesiącu czerwcu br. na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Drawno rozpoczęto wykonywanie prac mających na celu rekultywację gruntów przydatnych do wykorzystania na cele gospodarki łowieckiej, zgodnie ze sporządzonym wcześniej „Planem zagospodarowania OHZ Nadleśnictwa Drawno" na lata 2016-2019. Pierwsze prace rozpoczęto w leśnictwie Barnimie w oddziale 222 l. Polegały one na wyrywaniu i uprzątaniu wierzby z powierzchni. W kolejnych latach powierzchnia zostanie obsiana mieszanką traw. Na drugiej pozycji, w oddziałach 268 oraz 288 o łącznej powierzchni 3,74 ha, trwa przygotowanie nieużytkowanych do tej pory gruntów pod obsiew zbożami. Zagospodarowanie gruntów na cele gospodarki łowieckiej zwiększy bazę żerową dla zwierzyny łownej i ograniczy powstawanie szkód.

 

/tekst: Paulina Tomczyk

/zdjęcia: Mateusz Domagała