Lista aktualności Lista aktualności

Wyjazd szkoleniowy na teren RDLP w Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze

W dniach 19 – 23 września 2016 roku zorganizowany został wyjazd szkoleniowy dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Drawno na teren Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze.

W takcie wyjazdu jego uczestnicy mieli okazję wzbogacić wiedzę leśną i przyrodniczą z zakresu hodowli lasu w warunkach wyżynnych, prowadzenia właściwego nadzoru w lasach niepaństwowych, jak również zapoznać się ze specyfiką i problematyką zagospodarowania drzewostanów poklęskowych w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz szkód pokopalnianych na terenie Nadleśnictwa Katowice.

Pierwszy dzień poświęcony był na dojazd do Wieliczki oraz zwiedzanie zabytkowej Kopalni Soli.

W drugim dniu szkolenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ. Specyfikę nadleśnictwa przedstawił Pan Nadleśniczy Roman Latoń. Na terenie leśnictwa Raba Wyżna przedstawiono przykład małej retencji wodnej w górach, prowadzenia odnowień powierzchni poklęskowych, zabezpieczania jodły przed zgryzaniem wełną owczą, budowę dróg i szlaków zrywkowych oraz zagadnienia związane z prowadzeniem edukacji leśnej. W Dolinie Chochołowskiej, odbyło się spotkanie z Panem Janem Piczurą – Kierownikiem Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie. Przedstawił on blisko 200 letnią działalność Wspólnoty, strukturę administracji, zasady funkcjonowania organizacji oraz prowadzenie gospodarki leśnej i zagospodarowania turystycznego na terenie Wspólnoty.

Trzeciego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Tatrzańskiego Parku Narodowego – Panem Tomaszem Skrzydłowskim. Podczas wędrówki Doliną Kościeliską przybliżona została historia TPN, zasady prowadzenia biernej i czynnej ochrony przyrody, problemy związane z występowaniem szkód poklęskowych oraz gradacją kornika, jak również przybliżył wyniki prowadzonych badań nad genetyką ichtiofauny występującej w ciekach wodnych na terenie Parku. Omówione zostały również problemy związane z szeroko pojętym zagospodarowaniem turystycznym.

Czwarty dzień poświęcony został na zapoznanie się z oddziaływaniem górnictwa na tereny leśne w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Katowice oraz edukacji leśnej. Część pierwszą spotkania prowadził Inżynier Nadzoru – Pan Grzegorz Skurczak. Przedstawił specyfikę gospodarki leśnej nadleśnictwa, w tym problemy związane z bezpośrednim sąsiedztwem aglomeracji miejskich. Zaprezentowany został fragment puszczy śląskiej – Rezerwat Las Murckowski (rezerwat częściowy typu leśnego) utworzony w celu zachowania, ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych, fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji przemysłowej. Można było również podziwiać widok panoramy lasów śląskich z platformy widokowej na wieży przeciwpożarowej. Następnie na terenie leśnictwa Ochojec omówiono kolejne etapy wykonywania rekultywacji na terenie po osadnikach „Krystyna" począwszy od sporządzenia niezbędnej dokumentacji, poprzez sposoby przygotowania gleby do momentu przekazania upraw leśnych do nadleśnictwa. Również na terenie leśnictwa Ochojec była możliwość zaobserwowania powstawania szkód górniczych – zalewiska w drzewostanie utworzonego w wyniku obniżenia terenu. W części drugiej spotkania Zastępca Nadleśniczego – Pan Bolesław Bobrzyk zaprezentował zasoby i możliwości multimedialne kompleksu edukacyjnego – Leśnej Sali edukacyjnej i ścieżki dydaktycznej przy siedzibie nadleśnictwa.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu.

W ostatnim dniu wyjazdu szkolenie odbyło się w Zagrodowej Hodowli Zwierzyny Łownej w Zagórzu, na terenie Nadleśnictwa Świebodzin. Historię utworzenia, zasady hodowli zająca, kuropatwy i danieli oraz uzyskiwane wyniki przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin – Pan Lech Kołdyka.

/tekst: Agnieszka Kokocka/

/ zdjęcia: Wojciech Gdaniec/